Η διαδρομήSecret Trail 2017

Η εκκίνηση γίνεται σε υψόμετρο 880μ., [εκκλησάκι Αγιάννη, στον συνοικισμό Βατάτσι του οικισμού Μικροσπηλιάς] και ο τερματισμός στους καταρράκτες [στον οικισμό Καταρράκτη] σε υψόμετρο 1200μ. Το μήκος της διαδρομής είναι μόλις 12χλμ.

Η διαδρομή αρχικά κινείται μέσα από ρέματα με έντονη δεντρώδη βλάστηση σε ανάγλυφο με πέτρες και βράχους.
Μετά τα 1200μ., υψόμετρο η βλάστηση γίνεται θαμνώδης και η κλίση μεγαλύτερη.
Σε 5 χλμ από την αφετηρία φθάνουμε στην κορυφογραμμή σε υψόμετρο 2260μ. και κατηφορίζουμε μέχρι τα 2130μ. Στην συνέχεια ανεβαίνουμε μέχρι τα 2393μ. όπου βρίσκεται και η κορυφή των Τζουμέρκων [Καταφύδι].

Κατηφορίζουμε με κατεύθυνση προς το καταφύγιο και μέχρι τα 1670μ. υψόμετρο. Στην συνέχεια περνάμε διαδοχικά από 3 ρέματα και κατηφορίζουμε προς το τουριστικό περίπτερο του οικισμού Καταρράκτη όπου είναι και ο τερματισμός.
          
Η διαδρομή είναι εξαιρετικά απαιτητική και απευθείνεται σε αθλητές με καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση σε ορεινό περιβάλλον.
  Ο αγώνας κινείται σε δύσκολη τεχνική διαδρομή η οποία χαρακτηρίζει το ανάγλυφο των Τζουμέρκων. Η κλίση φθάνει μέχρι 70%, σε πολλά σημεία το έδαφος είναι σαθρό. Η χάραξη είναι τέτοια ώστε να αποτελεί τον συντομότερο βατό δρόμο μεταξύ αφετηρίας και τερματισμού. Θα υπάρχει επαρκής σηματοδότηση, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής.


Για την τροφοδοσία των αθλητών η διαδρομή περνά από 3 πηγές :
1) Πηγή ΄΄Βένια΄΄                             υψ. 1130μ.     1.65χλμ                   
2) Πηγή ΄΄Χαμούρα΄΄                    υψ. 1870μ.      4χλμ                      
3) Θέση ΄΄Αγκάθι΄΄                       υψ. 1800μ.      8.5χλμ